Marapat na manindigan ang mga Pilipino kaisa ang mga Palestino

Marapat na manindigan ang mga Pilipino kaisa ang mga Palestino Oktubre 29, 2023 Mahal naming kababayan, Isang napakalaking krimen laban sa sangkatauhan ang nagaganap ngayon sa Gaza, Palestine kung saan libo-libong Palestino – mga bata, matanda, mga health workers, mga journalists, mga karaniwang tao, buo-buong pamilya – ang dumaranas ng Read more…