KABUHAYAN, LUPA, KARAPATAN, ATKASARINLAN, HINDI CHARTER CHANGE!

Sa dinami-dami ng dapat ayusin sa bansa, ang napiling pagkaabalahan at pagkagastusan ng mga nasa kapangyarihan ngayong 2024 ay buhayin muli ang tangkang Charter Change o ChaCha.

Ang sigaw ng mamamayan ay pirmahan ang mga panukalang batas para sa dagdag sahod, libreng pamamahagi ng lupa, pagkontrol sa presyo ng langis at mga batayang bilihin tulad ng bigas, libreng serbisyong kalusugan at edukasyon, sapat na ayuda, abot-kayang pabahay at tunay na kalayaan. Subalit ibang pirma ang pinapaikot sa mga komunidad.

Ang pirma na ito ay dudulo sa pagbibigay kapangyarihan sa mga mambabatas na baguhin ang 1987 Konstitusyon. Pirma na dinaan sa pagbudol sa tao dahildinikit sa pagbibigay ayuda. Pirma gamit ang pondo ng bayan na dapat sana ay inilalaan sa mga serbisyong panlipunan at pagpapaunlad ng ekonomiyang tutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan.

Lahat ng nagdaang rehimen ay sinubukan ang ChaCha. Lahat ay ninais baguhin ang 1987 Konstitusyon para sa kanilang makasariling interes. Hindi naiiba si Ferdinand “Bongbong” Marcos na pangunahing makikinabang kung magtagumpay ito. Sa katunayan, ang aktibong nagsusulong nito ay ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at mga alipores at kaalyadoniya sa Kongreso at sa mga local government unit. Tiyak na suportadodin ng US ang pakanang ito. Pagbubukas ng ekonomiya sa mga dayuhan, pagbabalik ng base militar ng Kano, at pagtatanggal ng limitasyon sa termino ng mga halal na opisyal ang ultimong layunin ng Chacha.

Tulad ng mga nagdaang ChaCha, binibida ito bilang solusyon sa walang patid na krisis ng bansa. Sinisisi ang Konstitusyon kung bakit daw hindi umahon sa kahirapan ang bansa. Pangalawa, sagka raw sa pag-unlad ang resktriksyon sa dayuhang pagmamay-ari ng lupa at mga negosyo. At pangatlo, lalago raw ang ating ekonomiya at gaganda ang buhay ng mamamayan kung mamumuhunan ang mga dayuhan kapag wala na ang mga restriksiyong nakasaad sa Saligang Batas.

Malisyoso nilang binabaling ang sisi sa Konstitusyon dahil ayaw nilnag kilalanin na ang ugat ng mga problema sa bansa ay may kinalaman sa talamak na korapsyon ng mga burukrata-kapitalista, pyudal at malapyudal na pagsasamantala, at imperyalistang kontrol sa politika at ekonomiya ng bansa. Bansot ang ekonomiya dahil ang yaman ng bansa ay kinakamkam ng iilan at walang patid na pinatupad ang mga neoliberal na patakarang ipinapataw ng mga imperyalistang pandaigdigang ahensya tulad ng IMF at World Bank sa kapakinabangan ng mga dambuhalang korporasyong banyaga na naging dahilan sa pagbagsak ng lokal na manupaktura, agrikultura, at maliliit na negosyo. Ang totoo, ang mga sinusulong na pagbabago sa Konstitusyon ay lalo lang maglulugmok sa Pilipinas sa kahirapan habang magpapayaman sa mga dayuhan at iilan.

Sa kabila ng mga kahinaan at limitasyon nito, ang Konstitusyong 1987 ay iniluwal pagkatapos ang 1986 People Power sa EDSA kaya naglalaman ito ng mga probisyon na may kaugnayan sa mapait na karanasan ng mamamayan noong panahon ng diktadura. Kabilang dito ang mga probisyon tungkol sa Batas Militar, pagpapalakas sa Bill of Rights, ang pagbawal sa dayuhang base militar at armas nukleyar, paglagay ng term limits sa mga halal na opisyal, at paglimita sa dayuhang pamumuhunan sa bansa.

Hindi nagtagumpay ang mga nagdaang ChaCha dahil maagang nakita ng tao ang tunay na motibo ng mga promotor nito. Sinusulong ang ChaCha ng mga nasa kapangyarihan para alisin ang term limits at iba pang nakikita nilang hadlang para makapanatili sa poder. Kaya ang mga sumunod na ChaCha ay inuuna na lagi ang pambobola na ang tanging adyenda sa pagsulong nito ay para lamang repasuhin ang mga sinasabing restriksiyon sa ekonomiya.

May basbas ni Marcos at ng US ang nilulutong ChaCha kaya marapat lamang na kundenahin ang kanilang pagmamaniobra para sa konsolidasyon ng kapangyarihan at dayuhang paghahari sa bansa. Halos dalawang taon na sa pwesto si Marcos Jr. subalit wala pa rin itong hinahaing makabuluhang programa para lutasin ang mga problema sa lipunan maliban sa umasa at maging sunud-sunuran sa dayuhan, ituloy ang pasistang panunupil, buhayin ang mga bigong programa ng kanyang diktador na ama, rebranding ng mabahong pangalang Marcos, at ngayon naman ay ChaCha para makapanatili sa poder at ibenta ang bansa sa dayuhan.

Mga kababayan, biguin natin ang ChaCha ni Marcos dahil ang tanging makikinabang lamang dito ay mga bulok na mga dinastiyang politikal, ang kanilang mga business crony, at kasabwat na dambuhalang dayuhang korporasyon at imperyalistang bansa. Ito ay pagsuko ng pambansang soberenya, karapatan, at dignidad ng mamamayang Pilipino. Tutulan natin ang paglustay ng pera ng bayan. Kumilos tayo na sa halip na ChaCha, ang pamahalaan ay dapat magpatupad ng tunay na reporma sa lupa at gawin ang mga kinakailangang hakbang para sa pambansang industriyalisasyon.

Ibasura natin ang ChaCha ni Marcos tulad nang ginawa natin sa mga ChaCha ng mga nakaraang rehimen. Gunitain natin ang anibersaryo ng People Power sa Pebrero 25 sa pamamagitan ng pagyakap sa mahalagang aral ng kasaysayan:

Ang tao ang mapagpasya para sa tunay na pagbabago sa lipunan!

Pagkain, sahod, kabuhayan, tunay na demokrasya at kalayaan ang kailangan ng karaniwang tao; hindi Maharlika, confidential at intelligence funds, at ChaCha!

Kabuhayan, lupa, karapatan atkasarinlan; hindi ChaCha para sa dayuhan at iilan!

Pera ng bayan, gamitin sa serbisyong panlipunan, hindi sa ChaCha!

Reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon, at makatarungang kapayapaan, hindi pagbebenta ng Pilipinas sa mga dayuhan!

Makibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya!

Bagong Alyansang Makabayan
Enero 2024

Categories: Statements

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *