Resources

PRAYMER NG VFA

Praymer sa Visiting Forces Agreement

Image 1 of 21

Download Primer


SONA 2019: Ipagtanggol at Ipaglaban ang Pilipinas

Sa darating na Hulyo 22 ay magaganap ang ika-4 na State of the Nation Address ni Rodrigo Duterte ng kanyang tatlong-taong panunungkulan. Tiyak na ibibida ang mgoa diumanong nagawa ng pamahalaan at mga pangakong natupad. Sa harap ng kanyang mga kurap na alipores sa pulitika, ihahayag niya ang mga programa para sa Charter change, mandatory ROTC, death penalty, paglaban sa “terorismo”, at iba pang mapanupil na batas. Mangangaral siya kung bakit tahimik at inutil siya sa pagsulong ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa harap ng pambabraso ng China. Mananakot na naman siya sa mga kritiko at magbabanta ng Martial Law. Walang kahihiyan namang sisipsip ang mga pulitikong pagpapayaman at kapangyarihan ang inaatupag.

Malayong-malayo ito sa totoong “State of the Nation”.

Naghihirap ang Pilipinas

Sa kabila ng mga manipuladong estatistika at paninindak na pahayag, kahabag-habag ang totoong kalagayan ng bansang Pilipinas sa ilalim ni Duterte. Sinasabing halos umabot na sa 30,000 ang napatay sa “war on drugs”. Kasama sa pinakahuling napatay ang isang 3-taong gulang na bata. Umiiral pa rin ang Martial Law sa Mindanao at lansakan ang paglabag sa karapatang pantao, habang hindi naman nalulutas ang problema sa iligal na droga at armadong tunggalian. Dumarami din ang pinapatay na abogado, myembro ng mass media, mga magsasaka, katutubo at maralitang lungsod sa ilalim ng programang counter-insurgency ng gobyerno. Pinakatalamak ang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ni Duterte kung kaya’t pati ang United Nations Human Rights Council ay naalarma at nanawagan ng imbestigasyon.

Sumisirit din ang bilang ng mga walang trabaho, tinatayang aabot sa 4.6 milyon, habang laganap ang kontraktwalisasyon. Walang ampat ang pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Problema ang kawalan ng tubig at mataas na presyo ng kuryente sa maraming kabahayan. Pumapalo sa $79 bilyon ang kabuuang utang panlabas ng Pilipinas.

Kalunos-lunos ang kalagayan ng sektor ng agrikultura dahil sa liberalisasyon ng importasyon ng bigas habang nawawasak ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag na pasanin at inutil ang gubyerno sa problema ng tag-tuyot; dulot nito ay mahigit P5 bilyong pagkawasak sa agrikultura. Kalokohan naman ang estatistika sa bilang ng mga mahihirap dahil sa sobrang mababang pamantayan ng gobyerno para ituring kang mahirap. Sabi ng pamahalaan, hindi mahirap ang mga may P10,500 kada buwan kahit na kulang na kulang ito para mabuhay nang disente. Halos katumbas ito ng umiiral na minimum wage sa Metro Manila na P491 kada araw kung kaya’t nananawagan ang kilusang paggawa na itaas ang pambansang minimum wage.

Hindi ganap na malaya ang Pilipinas

Pinag-aagawan at nilalapastangan tayo ng mga dayuhang kapangyarihan – US at China. Ang China ay inaagaw ang West Philippine Sea, inaapi ang ating mga mangingisda, inuubos ang yamang-dagat at sinisira ang kalikasan. Hinahayaan ito ng tutang gobyernong Duterte kapalit ang mga pautang ng China para sa programang “build-build-build” at sa malaganap na kurapsyon. Ang US naman ang nananatiling dominanteng imperyalistang kapangyarihan sa Pilipinas sa lahat ng larangan — ekonomiya, pulitika at militar. Ginagamit ng US ang makatwirang isyu ng soberanya ng Pilipinas laban sa agresyong China upang isulong ang sariling imperyalistang agenda nito sa rehiyon. Pinopondohan at sinusuhayan din nito ang counter-insurgency program na pumapatay ng daan-daan sa kanayunan at kalunsuran. Ang malinaw, hindi China o US ang magsusulong ng interes ng Pilipinas kundi mga Pilipino mismo

Sagad-saring tuta ang rehimeng Duterte sa mga imperyalistang kapangyarihan tulad ng US at China. Hinahayaan nito ang paglapastangan sa ating pambansang soberanya at pandarambong sa ating pambansang patrimonya.

Hindi tunay na demokratiko ang Pilipinas

Bulok ang sistemang panlipunan na pinaghaharian ni Duterte. Talamak ang kurapsyon. Ang ekonomiya ay pinakikinabangan lang ng iilan at ang sistema ng pulitika ay hawak din ng iilang mga malalaking negosyante at panginoong-maylupa. Sa loob ng Kamara, hayagang nag-aaway ang mga paksyong kakampi ng Pangulo para makuha ang pagiging Speaker. Hayagang panunuhol, panghihimasok at garapal na pagmamaniobra ang kanilang ginagawa. Nakialam na ang Pangulo at namili ng kanyang mga manok para sa Speaker of the House. Pero may palatandaan na magtutuloy pa rin ang bangayan hanggang Hulyo 22.

Anuman ang kalabasan ng kanilang bangayan, tiyak na hangad nila na muling iratsada ang Charter change para makapanatili sa pwesto at kumpletuhin ang pasistang diktadura ni Duterte. Makasarili ang mga layunin ng Cha-cha, kasama ang term extension para sa mga nakaupong opisyal ng gobyerno. Ibubukas din nito ang ekonomiya sa higit na dayuhang pakinabang at kontrol. Layon din na lalong pahigpitin ang kontrol ni Duterte sa iba’t ibang sangay ng gobyerno.

Ipaglaban ang Pilipinas!

Sa harap ng kadiliman at kalupitan na nais ipataw ng rehimeng Duterte sa mamamayan, nananawagan kami sa mamamayan na maging matatag at patuloy na lumaban para sa kabuhayan, karapatan, soberanya at demokrasya. Sa mga pagawaan, paaralan, komunidad, kabundukan, at karagatan, malakas na ipahayag natin na hindi tayo papayag sa dayuhang panghihimasok. Lalabanan natin ang anumang tangka na konsolidahin ang diktadura ni Duterte.

Salot sa bayan ang kasalukuyang rehimen na ang patakaran ay “kill, kill, kill”. Mahaba na ang kontra-mamamayang kasalanan at kataksilan nito sa bayan. Lumalakas ang panawagan para wakasan ang paghahari ng tiraniya sa ating bayan. Itinutulak ng mga makabayan ang impeachment ng Pangulo dahil sa pagta-traydor nito sa isyu ng West Philippine Sea. Sukdulan ang pagtataksil, pagpapahirap, pang-aapi at panunupil. Hindi na siya dapat manatili pa sa Malakanyang!

Sa darating na SONA, lumahok tayo sa malawakang protesta ng mamamayan laban sa pahirap, pasista, at tutang rehimeng Duterte.

Lumahok sa Nagkakaisang SONA ng Mamamayan sa Hulyo 22, 2019!
Ipaglaban ang soberanya, kabuhayan at demokrasya! Ipaglaban ang bayang Pilipinas!
Sobra na! Tama na! Wakasan na! Patalsikin ang traydor, pahirap at diktador!###